Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một chi đội gồm 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn thành lập các đội tham gia hội diễn văn nghệ sao cho tiết mục của các đội khác nhau và mỗi bạn chỉ tham gia 1 đội, số nam trong các đội bằng nhau và số nữ cũng vậy. Có thể biểu diễn được nhiều nhất bao nhiêu tiết mục văn nghệ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tiết mục nhiều nhất là ƯCLN(18,30)

Lời giải chi tiết

Số tiết mục nhiều nhất là ƯCLN(18,30). 

Ta có:

ƯC(18,30)={1;2;3;6} nên ƯCLN(18,30)=6 vì 6 là số lớn nhất trong số các ước chung


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu