Trả lời Thực hành 5 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Rút gọn các phân số sau....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH5

Rút gọn các phân số sau:\(\frac{{24}}{{108}};\,\,\frac{{80}}{{32}}\)

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu cho một ước chung của tử và mẫu của mỗi phân số. Tiếp tục quy trình đó đến khi không rút gọn được nữa. Khi đó ta được phân số tối giản

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{24}}{{108}} = \frac{{24:2}}{{108:2}} = \frac{{12}}{{54}} = \frac{{12:2}}{{54:2}} = \frac{6}{{27}} = \frac{{6:3}}{{27:3}} = \frac{2}{9};\\\frac{{80}}{{32}} = \frac{{80:2}}{{32:2}} = \frac{{40}}{{16}} = \frac{{40:2}}{{16:2}} = \frac{{20}}{8} = \frac{{20:2}}{{8:2}} \\= \frac{{10}}{4} = \frac{{10:2}}{{4:2}} = \frac{5}{2}\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài