Giải Bài 4 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Rút gọn các phân số sau:28/42; 60/135; 288/180...

Đề bài

Rút gọn các phân số sau:

\(\frac{{28}}{{42}};\,\,\frac{{60}}{{135}};\,\,\frac{{288}}{{180}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia cả tử và mẫu của các phân số cho ƯCLN của chúng, ta thu được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết

+) Ta có: 28 = 22.7; 42 = 2.3.7

+Các thừa số nguyên tố chung là: 2 và 7.

+Số mũ nhỏ nhất của 2 là 1, của 7 là 1

=> ƯCLN(28, 42)= 2.7 = 14. Do đó:

\(\frac{{28}}{{42}} = \frac{{28:14}}{{42:14}} = \frac{2}{3}\)

+) Ta có: 60 = 22.3.5; 135 = 33.5

+Các thừa số nguyên tố chung là: 3 và 5.

+Số mũ nhỏ nhất của của 3 là 1, của 5 là 1

=> ƯCLN(60, 135) = 3.5 = 15. Do đó:

\(\frac{{60}}{{135}} = \frac{{60:15}}{{135:15}} = \frac{4}{9}\)

+) Ta có 288 = 25.32; 180 = 22.32.5

=> ƯCLN(288, 180) = 22.3 = 36. Do đó:

\(\frac{{288}}{{180}} = \frac{{288:36}}{{180:36}} = \frac{8}{5}\).


Bình chọn:
4.6 trên 60 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí