Giải Bài 3 trang 39 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nêu nhận xét về tập hợp

ƯC(18, 30) và tập hợp A.

b) Cho hai số a và b. Để tìm tập hợp ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp các nước của ƯCLN(a, b).

Hãy tìm ƯCLN rồi tìm tập hợp các ước chung của:

i. 24 và 30;                     ii. 42 và 98;                

iii. 180 và 234.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm tập hợp các ước của 6 rồi nhận xét

b) Tìm tập hợp các ƯCLN sau đó tìm tập hợp các ước của ƯCLN.

Lời giải chi tiết

a) A = {1; 2; 3; 6)

 Nhận xét: Ta thấy tập hợp ƯC (18, 30) = {1, 2, 3, 6} nên tập hợp ƯC (18, 30) giống với

tập hợp A.

b)

i. 24 = 23.3

   40 = 23.5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = {1, 2, 3, 4, 8}.

ii. 42 = 2.3.7

    98 = 2.72

=> ƯCLN(42, 98) = 2.7 = 14.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài