Trả lời Thực hành 3 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết ƯC(24, 30) và từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết tập hợp các ước của a và ước của b: Ư(a), Ư(b).

- Tìm những phần tử chung của Ư(a) và Ư(b).

- Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung

của các số đó.

Lời giải chi tiết

Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

=> ƯC(24, 30) = {1; 2; 3; 6}.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Hỏi bài