Trả lời Thực hành 2 trang 37 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm ước chung của:

a) 36 và 45;

b) 18, 36 và 45.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết tập hợp các ước của a và ước của b: Ư(a), Ư(b).

- Tìm những phần tử chung của Ư(a) và Ư(b).

Lời giải chi tiết

a) Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}

Ư(45) = {1; 3; 5; 9; 15; 45}

=> ƯC(36; 45) = {1; 3; 9}.

b) Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

Ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36}

Ư(45) = {1; 3; 5; 9; 15; 45}

=> ƯC(18, 36, 45) = {1; 3; 9}.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài