Trả lời Hoạt động khám phá 5 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Số cá của tổ 3: 12 con

- Số cá của tổ 4: 15 con


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài