Trả lời Hoạt động khởi động trang 109 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1

Lời giải chi tiết

Năm

1979

1989

1999

2009

2019

Dân số(triệu người)

53

67

79

87

93

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu