Trả lời Thực hành 1 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ biểu đồ cột trong đó cột dọc thể hiện số điểm các môn thi, cột ngang thể hiện các tên các môn.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu