Trả lời Thực hành 2 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời các câu hỏi bên dưới.

 

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta biết những thông tin gì?

b) Trong các lớp nêu trên, lớp nào có sĩ số tăng, lớp nào có sĩ số giảm, lớp nào có sĩ số không đổi?

c) Lớp nào có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a) Biểu đồ kép trên cho ta biết

- Sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của khối lớp 6 .

- Khối lớp gồm 4 lớp: 6A1, 6A2, A3, 6A4.

- So sánh số học sinh đầu năm và cuối năm của các lớp thuộc khối lớp 6

b) - Lớp 6A2 có sĩ số tăng

- Lớp 6A1 và lớp 6A3 có sĩ số lớp giảm

- Lớp 6A4 có sĩ số lớp không đổi

c) Lớp 6A1 có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất (giảm 5 học sinh).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài