Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 111 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của Cột hình chữ nhật biểu diễn các thông tin gì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng và biểu đồ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng học sinh lớp 6A chọn môn thể thao yêu thích (được thống kê theo từng môn thể thao).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu