Giải Bài 3 trang 116 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Nhận xét về 1 số ý sau:

- So sánh điểm các môn của hai bạn

- Điểm thấp nhất và cao nhất của hai bạn

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Điểm các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lí của Lan cao hơn Hùng.

- Điểm các môn Toán, Khoa học tự nhiên của Hùng cao hơn Lan.

- Điểm môn Ngoại ngữ của Lan và Hùng bằng nhau.

- Điểm thấp nhất của Lan là 5 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.

- Điểm thấp nhất của Hùng là 6 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài