Trả lời Hoạt động khám phá 6 trang 114 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ biểu tương tự biểu hình 8 tuy nhiên thay đổi cột đỏ của lớp 6A3.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài