Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 110 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1 không? Tại sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1 không? Tại sao?

HĐ 1

Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu trên không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Đọc số liệu để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Không nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1.

Bởi các số liệu đề bài cho lẻ nên khó vẽ biểu đồ tranh, biểu đồ cột dễ thể hiện (có chiều rộng không đổi, chiều cao cách đều nhau đại diện cho các số liệu đã cho) và cũng dễ xem và nhận xét dữ liệu. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài