Trả lời Vận dụng 1 trang 111 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Cột cao nhất thể hiện loại học lực đông nhất

b) Số HS trên TB = Số HS khá + Số HS giỏi

Lời giải chi tiết

a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại lực khá đông nhất (140 học sinh)

b) Trường THCS Quang Trung có: 38 + 140 = 178 học sinh khối 6 có xếp loại học lực trên trung bình. Trong đó có 38 học sinh giỏi và 140 học sinh khá.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài