Trả lời Vận dụng 2 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột đó.

Đề bài

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em có thể chọn 1 trong các tình huống thực tế như: Chiều cao của các bạn trong tổ, điểm kiểm tra môn Toán của các bạn trong lớp,…

Lời giải chi tiết

Biểu diễn chiều cao của các bạn trong tổ 2 bằng biểu đồ cột.


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí