Trả lời Vận dụng 2 trang 113 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em có thể chọn 1 trong các tình huống thực tế như: Chiều cao của các bạn trong tổ, điểm kiểm tra môn Toán của các bạn trong lớp,…

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hỏi bài