Giải Bài 4 trang 117 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp

khối 6 được cho trong bảng sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ biểu đồ: Cột dọc thể hiện sĩ số, cột nằm ngang thể hiện tên các lớp.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài