Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Bình chọn:
4.1 trên 581 phiếu
Lý thuyết số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 46 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 14 trang 46 Toán 6 Tập 1 . Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Các số sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

Xem lời giải

Bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu

Xem lời giải

Bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách

Xem lời giải

Bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

Xem lời giải

Bài 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 119 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Thay chữ số vào dấu *

Xem lời giải

Bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Thay chữ số vào dấu * để được số nguyên tố

Xem lời giải

Bài 121 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 121 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên k để 3 . k là số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 122 trang 47 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 122 trang 47 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "X" vào ô thích hợp

Xem lời giải

Bài 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 123 trang 48 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá

Xem lời giải

Bài 124 trang 48 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 124 trang 48 SGK Toán 6 tập 1. Máy bay có động cơ ra đời năm nào ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải