Bài 4. Rút gọn phân số

Bình chọn:
4.1 trên 691 phiếu
Lý thuyết rút gọn phân số

Rút gọn phân số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2. Rút gọn các phân số sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2 . Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn các phân số sau.

Xem lời giải

Bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm.

Xem lời giải

Bài 17 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn.

Xem lời giải

Bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

Xem lời giải

Bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)

Xem lời giải

Bài 20 trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Xem lời giải

Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Xem lời giải

Bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải

Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Xem lời giải

Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Tìm các số nguyên x và y, biết:

Xem lời giải

Bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiện có hai chữ số.

Xem lời giải

Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Cho đoạn thẳng AB:

Xem lời giải

Bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Một học sinh đã “ rút gọn” như sau: Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”...

Xem lời giải