Bài 12. Phép chia phân số

Bình chọn:
4.1 trên 425 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 2 . Làm phép nhân:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 42 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 42 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 42 Toán 6 Tập 2 . Tìm số nghịch đảo

Xem chi tiết
Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 84 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Xem chi tiết
Bài 85 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 85 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 85 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Xem chi tiết
Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 86 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 87 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau.

Xem chi tiết
Bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật.

Xem chi tiết
Bài 89 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 89 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 89 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Thực hiện phép chia:

Xem chi tiết
Bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 91 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 Bài 91 trang 44 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 91 trang 44 SGK Toán 6 tập 2. Người ta đóng 225 lít nước khoáng vào loại chai 3/4 lít. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu chai?

Xem chi tiết
Bài 92 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 Bài 92 trang 44 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 92 trang 44 SGK Toán 6 tập 2. Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h hết 1/5 giờ. Khi về, Minh đạp xe với vận tốc 12 km/h. Tính thời gian Minh đi từ trường về nhà.

Xem chi tiết
Bài 93 trang 44 SGK Toán 6 tập 2 Bài 93 trang 44 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 93 trang 44 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Xem chi tiết


Gửi bài