Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu

Bình chọn:
4.1 trên 467 phiếu
Trả lời câu hỏi  Bài 10 trang 88 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 88 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 88 Toán 6 Tập 1. Hoàn thành phép tính:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 89 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 89 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 89 Toán 6 Tập 1. Tính a) 5.(-14) b) (-25).2

Xem chi tiết

Bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1 Bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 73 trang 89 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính:

Xem chi tiết

Bài 74 trang 89 sgk toán 6 tập 1 Bài 74 trang 89 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 74 trang 89 SGK Toán 6 tập 1. Tính 125 . 4. Từ đó suy ra kết quả của:

Xem chi tiết

Bài 75 trang 89 SGK Toán 6 tập 1 Bài 75 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 75 trang 89 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-67) . 8 với 0;b) 15 . (-3) với 15;c) (-7) . 2 với -7.

Xem chi tiết

Bài 76 trang 89 sgk toán 6 tập 1 Bài 76 trang 89 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 89 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1 Bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1. Một xí nghiệp may mỗi ngày

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiếtHỏi bài