CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
3.9 trên 1706 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập hợp các chữ cái trong từ “NHA TRANG”.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1 Bài 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 6 sgk toán 6 tập 1 Bài 2 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".

Xem chi tiết

Bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1 Bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Cho hai tập hợp: A = {a, b} ; B = {b, x, y}. Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 6 sgk toán 6 tập 1 Bài 4 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 6 sgk toán 6 tập 1 Bài 5 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1 . Điền vào chỗ trống để ba số

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Bài 6 trang 7 sgk toán 6 tập 1 Bài 6 trang 7 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 7 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài