CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
3.9 trên 1706 phiếu
Lý thuyết ghi số tự nhiên

Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số. Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số.

Xem chi tiết

Lý thuyết ước chung và bội chung

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó

Xem chi tiết

Lý thuyết ước và bội

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.

Xem chi tiết

Lý thuyết tập hợp phần tử tập hợp

Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X.

Xem chi tiết

Lý thuyết tập hợp các số tự nhiên

Các số 0; 1; 2; 3; 4.... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy N = {0; 1; 2; 3...}.

Xem chi tiết

Lý thuyết chia hai lũy thừa cùng cơ số

Quy ước:

Xem chi tiết

Lý thuyết phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết sô đó dưới dạng một

Xem chi tiết

Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng.

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b

Xem chi tiết

Lý thuyết bội chung nhỏ nhất.

Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số

Xem chi tiết

Lý thuyết ước chung lớn nhất.

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó

Xem chi tiết

Lý thuyết số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là một

Xem chi tiết

Lý thuyết thứ tự thực hiện các phép tính

Các số được nối với nhau bởi dấu cá phép tính

Xem chi tiết

Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Xem chi tiết

Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn

Xem chi tiết

Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

Xem chi tiết

Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

Một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số

Xem chi tiết

Lý thuyết phép cộng và phép nhân

Kết quả của phép cộng được gọi là tổng

Xem chi tiết

Lý thuyết phép trừ và phép chia

Cho hai số tự nhiên a và b.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập hợp các chữ cái trong từ “NHA TRANG”.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất