Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bình chọn:
4.4 trên 351 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 54 Toán 6 Tập 2. a) Tìm một số biết 2/7 của nó bằng 14.

Xem chi tiết

Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 Bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 126 trang 54 SGK Toán 6 tập 2. Tìm một số biết.

Xem chi tiết

Bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2 Bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 127 trang 54 SGK Toán 6 tập 2. Biết rằng 13,32. 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy :

Xem chi tiết

Bài 128 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 128 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 128 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.

Xem chi tiết

Bài 129 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 129 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 129 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Xem chi tiết

Bài 130 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 130 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 130 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng 1/3 ?

Xem chi tiết

Bài 131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Xem chi tiết

Bài 132 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 132 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 132 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 133 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 133 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 133 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. Để làm món “Dừa kho thịt”, ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối.

Xem chi tiết

Bài 134 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Bài 134 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 134 trang 55 SGK Toán 6 tập 2. Sử dụng máy tính bỏ túi...

Xem chi tiết

Bài 135 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 Bài 135 trang 56 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 135 trang 56 SGK Toán 6 tập 2. Một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch, còn phải làm tiêp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Xem chi tiết

Bài 136 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 Bài 136 trang 56 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 136 trang 56 SGK Toán 6 tập 2. Đố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đơ (Sam Loyd)) : Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Xem chi tiếtHỏi bài