Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu

Bình chọn:
4.2 trên 414 phiếu
Lý thuyết Cộng hai số nguyên khác dấu

Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 76 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 76 Toán 6 Tập 1 . Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3).

Xem lời giải

Bài 27 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 76 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) 26 + (-6); b) (-75) + 50;

Xem lời giải

Bài 28 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 76 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) (-73) + 0;

Xem lời giải

Bài 29 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 76 SGK Toán 6 tập 1. Tính và nhận xét kết quả của:

Xem lời giải

Bài 30 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 76 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) 1763 + (-2) và 1763;b) (-105) + 5 và -105;c) (-29) + (-11) và -29.

Xem lời giải

Bài 31 trang 77 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-30) + (-5);b) (-7) + (-13);c) (-15) + (-235).

Xem lời giải

Bài 32 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Tính biểu thức.

Xem lời giải

Bài 33 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 34 trang 77 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 35 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải