Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bình chọn:
4.2 trên 483 phiếu
Lý thuyết Tính chất của phép cộng các số nguyên

Tính chất giao hoán

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 77 Toán 6 Tập 1 . Tính và so sánh kết quả:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 78 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 78 Toán 6 Tập 1 . Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -3 < a < 3.

Xem lời giải

Bài 36 trang 78 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 78 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) 126 + (-20) + 2004 + (-106); b) (-199) + (-200) + (-201).

Xem lời giải

Bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1. Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:

Xem lời giải

Bài 38 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất).

Xem lời giải

Bài 39 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

Xem lời giải

Bài 40 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 41 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Tính

Xem lời giải

Bài 42 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 43 trang 80 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 80 SGK Toán 6 tập 1. Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B

Xem lời giải

Bài 44 trang 80 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 80 SGK Toán 6 tập 1. Hình 49 biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B.

Xem lời giải

Bài 45 trang 80 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 80 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: Hai bạn Hùng và Vân tranh luận nhau

Xem lời giải

Bài 46 trang 80 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 80 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5, 6 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm