Bài 9. Phép trừ phân số

Bình chọn:
4.3 trên 497 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 31 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 31 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 31 Toán 6 Tập 2 . Làm phép cộng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2 . Cũng vậy, ta nói

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 33 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 33 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 Toán 6 Tập 2 . Hãy tính và so sánh:

Xem chi tiết

Bài 58 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 58 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 58 trang 33 SGK Toán 6 tập 2. Tìm số đối của các số:

Xem chi tiết

Bài 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 59 trang 33 SGK Toán 6 tập 2. Tính các phép trừ.

Xem chi tiết

Bài 60 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 60 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 60 trang 33 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 61 trang 33 SGK Toán 6 tập 2 Bài 61 trang 33 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 61 trang 33 SGK Toán 6 tập 2. Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai.

Xem chi tiết

Bài 62 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2 Bài 62 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 62 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3/4km, chiều rộng 5/8km. Tính nửa chu vi khu đất?

Xem chi tiết

Bài 63 trang 34 sgk Toán 6 Tập 2 Bài 63 trang 34 sgk Toán 6 Tập 2

Giải bài 63 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết

Bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 Bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Hoàn thành các phép tính:

Xem chi tiết

Bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 Bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài tập.

Xem chi tiết

Bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2 Bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài 67 trang 35 SGK Toán 6 tập 2 Bài 67 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 67 trang 35 SGK Toán 6 tập 2. Trong một dãy tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Xem chi tiết

Bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2 Bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Xem chi tiếtHỏi bài