Bài 6. Tia phân giác của góc

Bình chọn:
4.3 trên 563 phiếu
Lý thuyết. Tia phân giác của góc

1. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 86 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 86 Toán 6 Tập 2. Hãy vẽ tia phân giác của góc bẹt

Xem lời giải

Bài 30 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ Ox, vẽ tia Ot .....

Xem lời giải

Bài 31 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. a) Vẽ góc xOy có số đo b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Xem lời giải

Bài 32 trang 87- Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hay chọn những câu đúng.

Xem lời giải

Bài 33 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx',

Xem lời giải

Bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx'

Xem lời giải

Bài 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Bẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb.

Xem lời giải

Bài 36 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Cho hai tia Oy,Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết...

Xem lời giải

Bài 37 trang 87 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết rằng

Xem lời giải