Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Bình chọn:
4.2 trên 862 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 . Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 . a) Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

Xem chi tiết
Bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2 Bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

Xem chi tiết


Gửi bài