Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Bình chọn:
4.2 trên 699 phiếu
Lý thuyết quy đồng mẫu số nhiều phân số Lý thuyết quy đồng mẫu số nhiều phân số

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành những phân số bằng chúng nhưng có cùng mẫu số.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 . Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 . a) Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số sau.

Xem chi tiết
Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

Xem chi tiết
Bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2 Bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 33 trang 19 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

Xem chi tiết
Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

Xem chi tiết


Gửi bài