Bài 9. Quy tắc chuyển vế

Bình chọn:
4.2 trên 708 phiếu
Lý thuyết Quy tắc chuyển vế

Tính chất của đẳng thức:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 85 Toán 6 Tập 1 . Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra những nhận xét gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 86 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 86 Toán 6 Tập 1 . Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = -2.

Xem lời giải

Bài 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết:

Xem lời giải

Bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên a, biết:

Xem lời giải

Bài 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số

Xem lời giải

Bài 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

Xem lời giải

Bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết: a) a + x = b ...

Xem lời giải

Bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

Xem lời giải

Bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-37) + (-112);b) (-42) + 52;c) 13 - 31;d) 14 - 24 - 12;e) (-25) + 30 - 15.

Xem lời giải

Bài 68 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn

Xem lời giải

Bài 69 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó.

Xem lời giải

Bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 88 SGK Toán 6 tập 1. Tính các tổng sau một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 71 trang 88 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 88 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm