Bài 6. Phép trừ và phép chia

Bình chọn:
4.2 trên 886 phiếu
Lý thuyết phép trừ và phép chia

Cho hai số tự nhiên a và b.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 21 Toán 6 Tập 1 . Điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1. Điền vào chỗ trống: a) 0 : a = … (a ≠ 0);...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 22 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 22 Toán 6 Tập 1 . Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra:

Xem lời giải

Bài 41 trang 22 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 22 SGK Toán 6 tập 1. Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem lời giải

Bài 42 trang 23 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 23 SGK Toán 6 tập 1. Các số liệu về kênh đào Xuy-ê (Ai Cập)

Xem lời giải

Bài 43 trang 23 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 23 SGK Toán 6 tập 1. Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng

Xem lời giải

Bài 44 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết:

Xem lời giải

Bài 45 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào ô trống sao cho a = b . q + r với

Xem lời giải

Bài 46 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1.

Xem lời giải

Bài 47 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết

Xem lời giải

Bài 48 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này,

Xem lời giải

Bài 49 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ...

Xem lời giải

Bài 50 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 24 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Xem lời giải

Bài 51 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng,

Xem lời giải

Bài 52 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp

Xem lời giải

Bài 53 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở

Xem lời giải

Bài 54 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Một tàu hỏa cẩn chở 1000 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang ...

Xem lời giải

Bài 55 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 25 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm