Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bình chọn:
4.2 trên 538 phiếu
Lý thuyết tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Các tính chất: a) Tính chất giao hoán ...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 27 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 27 Toán 6 Tập 2 . Phép cộng số nguyên có những tính chất gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 28 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 28 Toán 6 Tập 2 . Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 47 - Trang 28 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 47 trang 28 SGK Toán 6 tập 2. Tính nhanh.

Xem lời giải

Bài 48 trang 28 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 48 trang 28 SGK Toán 6 tập 2. Đố : Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5cm thành 4 phần không bằng nhau như hình 8. Đố em đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để...

Xem lời giải

Bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1/3 quãng đường, 10 phút thứ hai đi được 1/4 quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được 2/9 quãng đường.

Xem lời giải

Bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới:

Xem lời giải

Bài 51 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 51 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0.

Xem lời giải

Bài 52 trang 29 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 52 trang 29 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 53 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 53 trang 30 SGK Toán 6 tập 2. “Xây trường” Em hãy “xây bức tường” ở hình 9 này bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch”

Xem lời giải

Bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2. Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

Xem lời giải

Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

Xem lời giải

Bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 57 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 57 trang 31 SGK Toán 6 tập 2. Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:

Xem lời giải