Bài 17. Ước chung lớn nhất

Bình chọn:
4.2 trên 660 phiếu
Lý thuyết ước chung lớn nhất.

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 trang 55 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 17 trang 55 Toán 6 Tập 1 . Tìm ƯCLN(12, 30).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 trang 55 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 trang 55 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm ƯCLN(8, 9); ƯCLN(8, 12, 15); ƯCLN(24, 16, 8).

Xem lời giải

Bài 139 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 139 trang 56 SGK Toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN của:

Xem lời giải

Bài 140 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 140 trang 56 SGK Toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN của:

Xem lời giải

Bài 141 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 141 trang 56 SGK Toán 6 tập 1. Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không ?

Xem lời giải

Bài 142 trang 56 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 142 trang 56 SGK Toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của:

Xem lời giải

Bài 143 trang 56 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 143 trang 56 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420

Xem lời giải

Bài 144 trang 56 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 144 trang 56 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Xem lời giải

Bài 145 trang 56 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 145 trang 56 SGK Toán 6 tập 1. Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm. Lan muốn

Xem lời giải

Bài 146 trang 57 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 146 trang 57 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 112

Xem lời giải

Bài 147 trang 57 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 147 trang 57 SGK Toán 6 tập 1. Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua

Xem lời giải

Bài 148 trang 57 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 148 trang 57 SGK Toán 6 tập 1. Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải