Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

Bình chọn:
4.3 trên 90 phiếu
Ước chung và ước chung lớn nhất

Lý thuyết Ước chung và ước chung lớn nhất Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Ước chung và ước chung lớn nhất
Hoạt động 1 trang 47 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Nêu các ước của 30 và của 48 theo thứ tự tăng dần: b) Tìm số vừa ở trong hàng thứ nhất vừa ở trong hàng thứ hai. c) Xác định số lớn nhất trong các ước chung của 30 và 48.

Xem lời giải

Luyện tập vậm dụng 1 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Số 8 có phải là ước chung của 24 và 56 không? Vì sao? b) Số 8 có phải là ước chung của 14 và 48 không? Vì sao?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều

Số 7 có phải là ước chung của 14, 49, 63 không? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát bảng sau:...a) Viết tập hợp ƯC(24,36). b) Tìm ƯCLN(24,36) c) Thực hiện phép chia ƯCLN(24,36) cho các ước chung của hai số đó.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 49 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b, biết rằng ƯCLN(a,b)=80.

Xem lời giải

II. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố
Luyện tập vận dụng 4 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tìm ƯCLN của 126 và 162.

Xem lời giải

III. Hai số nguyên tố cùng nhau
Hoạt động 4 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tìm ƯCLN(8,27).

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Tìm ƯCLN(4,9); b) Có thể rút gọn phân số 4/9 được nữa không?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hai số 24 và 35 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kì không? Vì sao?.

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Quan sát hai thanh sau:a) Viết tập hợp ƯC(440,495) b) Tìm ƯCLN(440,495)

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong 3 số sau đây: a) 31, 22,34; b) 105, 128, 135

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tìm ƯCLN(126, 150). Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 126, 150

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản: 60/72; 70/95; 150/360

Xem lời giải

Bài 6 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Phân số 4/9 bằng các phân số nào trong các phân số sau: ....

Xem lời giải

Bài 7 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam cũng như số bạn nữ được chia đều vào các đội?

Xem lời giải

Xem thêm