Bài 5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bình chọn:
4.6 trên 148 phiếu
Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lý thuyết Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 22 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vi khuẩn E.coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Giả sử lúc đầu có 1 vi khuẩn. Sau 120 phút có bao nhiêu vi khuẩn?

Xem lời giải

I. Phép nâng lên lũy thừa
Luyện tập vận dụng 1 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết và tính các lũy thừa sau: a) Năm mũ hai; b) Hai lũy thừa bảy; c) Lũy thừa bậc ba của sáu.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: a) 25 cơ số 5; b) 64 cơ số 4.

Xem lời giải

II. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số
Hoạt động 2 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều

So sánh: 2^3.2^4 và 2^7

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: a)2^5.64; b) 20.5.10^3

Xem lời giải

III. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Hoạt động 3 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều

So sánh: 2^5:2^3 và 2^2

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:a) 6^5:6; b) 128:2^3

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa: a) 5.5.5.5; b) 9.9.9.9.9.9.9; c) 7.7.7.7.7; d) a.a.a.a.a.a.a.a

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau: 2^5,5^2,9^2,1^10,10^1

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước. a) 81, cơ số 3; b) 81, cơ số 9;

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: a) 3^4.3^5; 16.2^9; 16.32; ......

Xem lời giải

Bài 5 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

So sánh: a) 3^2 và 3.2; b) 2^3 và 3^2;c) 3^3 và 3^4

Xem lời giải

Bài 6 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Khối lượng của Mặt Trời khoảng 1 988 550 . 10^21 tấn, khối lượng của Trái Đất khoảng 6.10^21 tấn. Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 7 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho biết 11^2 = 121;111^2 = 12321. Hãy dự đoán 1111^2 bằng bao nhiêu. Kiểm tra lại dự đoán đó.

Xem lời giải