Bài 3. Phép cộng và phép trừ phân số

Bình chọn:
4.7 trên 137 phiếu
Phép cộng, phép trừ phân số

Lý thuyết Phép cộng, phép trừ phân số Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều

Thái Bình Dương bao phủ khoảng 1/3 bề mặt Trái Đất, Đại Tây Dương bao phủ khoảng 1/5 bề mặt Trái Đất. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương bao phủ khoảng bao nhiêu phần bề mặt Trái Đất? Thái Bình Dương bao phủ nhiều hơn Đại Tây Dương bao nhiêu phần bề mặt Trái Đất?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tính: a)-3/7+2/7 b)-4/9+2/-3

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tính một cách hợp lí: a)-5/9+4/11+7/11 b)-2/5+3/8+ -3/5+13/8

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tính: 7/-10-9/10

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

a)Phân số 2/5 có phải là số đối của phân số -2/5 không? b)Tính và so sánh các kết quả sau:

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tính: 7/12- -9/20

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tính một cách hợp lí: -2/49 – (47/49 + 5/-3)

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tính:a)-2/9+ 7/-9; b)1/-6 + 13/-15 c)5/-6 + -5/12 +7/18

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tính một cách hợp lí: a)2/ 9+-3/10 +-7/10 b) --11/6 +2/5 + -1/6 c) -5/8 +12/7 +13/8 +2/7

Xem lời giải

Bài 3 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tìm số đối của mỗi phân số sau: 9/25; -8/27; -15/31; -3/-5; 5/-6

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tính:a)5/16- 5/24 b)2/11+(-5/11- 9/11) c)1/10- (5/12- 1/15)

Xem lời giải

Bài 5 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tính một cách hợp lí: a)27/13-106/111 +-5/111 b)12/11--7/19 +12/19 c)5/17-25/31 +12/17+-6/31

Xem lời giải

Bài 6 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tìm x, biết: a) x - 5/6=1/2 b)-3/4 – x = -7/12

Xem lời giải

Bài 7 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt 3/8 kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt 2/7 kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

Xem lời giải

Bài 8 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp 1/4 số sách của lớp, tổ II góp 9/40 số sách của lớp, tổ III góp 1/5 số sách của lớp, tổ IV góp phần còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

Xem lời giải