Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 37 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


Đề bài

Tính:

\(\frac{7}{12}\)- \(\frac{-9}{20}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng về 2 phân số có cùng mẫu

Lời giải chi tiết

\(\frac{7}{12}\)- \(\frac{-9}{20}\) = \(\frac{7}{12}\)+ \(\frac{9}{20}\)

=\(\frac{7.5}{12.5}\)+\(\frac{9.3}{20.3}\)=\(\frac{35}{60}\)+ \(\frac{27}{60}\)

=\(\frac{35+27}{60}\)=\(\frac{62}{60}\) =\(\frac{31}{30}\)

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài