Bài 11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bình chọn:
4.6 trên 72 phiếu
Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Lý thuyết Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Cách tìm một ước nguyên tố của một số
Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Hãy nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30. b) Tìm một ước nguyên tố của 91

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tìm một ước nguyên tố của 187.

Xem lời giải

II. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Hoạt động 2 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 45 SGK Toán 6 Cánh Diều

Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 45 SGK Toán 6 Cánh Diều

Phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Phân tích các số nguyên ra thừa số nguyên tố: 45, 78, 270, 299

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

a) Biết 400 = 2^4.5^2. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố b) Biết 320 = 2^6.5. Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

a) Biết 2700 = 2^2.3^3.5^2. Hãy viết 270 và 900 thành tích các thừa số nguyên tố b) Biết 3600 = 2^4.3^2.5^2. Hãy viết 180 và 600 thành tích các thừa số nguyên tố

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Hãy chỉ ra 2 số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 ước nguyên tố

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó.

Xem lời giải