Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song

Bình chọn:
4.5 trên 68 phiếu
Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố. Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song? Hai đường thẳng cắt nhau

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 80 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 81 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Cho Hình 29. a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B. b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Cho ba điểm M, N, P như Hình 30 a) Vẽ đường thẳng NP. b) Vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Mỗi bức ảnh sau đây gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng. Hai đường thẳng đó có điểm chung không?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 82 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Quan sát Hình 34. a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song. b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 83 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song...

Xem lời giải

Bài 2 trang 83 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 36 và chỉ ra...

Xem lời giải

Bài 3 trang 83 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 83 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng. a) Điểm K có thuộc đường thẳng IH không?...

Xem lời giải

Bài 5 trang 83 SGK Toán 6 Cánh diều

Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho. a) Điểm P là giao điểm của hai đường thẳng nào? b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Xem lời giải

Bài 6 trang 83 SGK Toán 6 Cánh diều

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I. b) Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O, đường thẳng cắt a tại P và cắt b tại Q.

Xem lời giải