Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 81 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Cho Hình 29.

a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B và nhận xét xem đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không.

Lời giải chi tiết

Lời giải hay


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu