Trả lời Câu hỏi khởi động trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố. Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song? Hai đường thẳng cắt nhau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tên các tuyến phố

Các tuyến phố giao nhau gợi bên hình ảnh 2 đường thẳng cắt nhau

Lời giải chi tiết

Một số đường phố là: Nguyễn Đình Chiêu, Võ Văn Tân, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Khiêm, Lê Duẩn, Pasteur,...

*Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song là: Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thị Minh Khai; Pasteur và Hai Bà Trưng;...

*Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau là: Nguyễn Thị Minh Khai và Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Minh Khai và Pasteur;...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu