Bài 2. Tập hợp các số nguyên

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Tập hợp các số nguyên

Lý thuyết Tập hợp các số nguyên Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Tập hợp Z các số nguyên
Hoạt động 1 trang 64 SGK Toán 6 Cánh Diều

Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Niu Oóc (New York) trong các ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) đến 12/01/2020 (Chủ nhật).

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 64 SGK Toán 6 Cánh Diều

Chọn kí hiệu thuộc và không thuộc thích hợp cho ?

Xem lời giải

II. Biểu diễn số nguyên trên trục số
Hoạt động 2 trang 65 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Quan sát những điểm biểu diễn số nguyên - 5, - 4, - 2,3,5 trên trục số nằm ngang ở Hình 3 rồi nêu nhận xét vị trí của những điểm đó so với điểm gốc 0.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 66 SGK Toán 6 Cánh Diều

Biểu diễn các số - 7, - 6, - 4,0,2,4 trên một trục số.

Xem lời giải

III. Số đối của một số nguyên
Hoạt động 3 trang 66 SGK Toán 6 Cánh Diều

Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi:a) Điểm biểu diễn số 4 các điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ? b) Điểm biểu diễn số - 4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị ? c) Có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các số - 4 và 4 đến điểm gốc 0?

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 67 SGK Toán 6 Cánh Diều

Cho ví dụ về hai số nguyên đối nhau và hai số nguyên không đối nhau.

Xem lời giải

IV. So sánh các số nguyên
Hoạt động 4 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Quan sát hai điểm - 3 và 2 trên trục số nằm ngang và cho biết điểm - 2 nằm bên trái hay bên phải điểm 2.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều

Biểu diễn các số - 6 và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh - 6 và 4.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 4 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết các số sau đây theo thứ tự tăng dần: - 6, - 12,40,0, - 18

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 5 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều

Viết các số sau theo thứ tự giảm dần: - 154, - 618, - 219,58.

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau: a) Máy bay ở độ cao 10 000 m; b) Mực nước biển; c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Quan sát trục số:a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A. b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

Xem lời giải

Bài 5 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.

Xem lời giải

Xem thêm