Giải Bài 3 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài