Trả lời Hoạt động 4 trang 68 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Quan sát hai điểm \( - 3\) và 2 trên trục số nằm ngang và cho biết điểm \( - 2\) nằm bên trái hay bên phải điểm 2.

 

b) Quan sát hai điểm \( - 2\) và 1 trên trục số thẳng đứng và cho biết điểm \( - 2\) nằm phía dưới hay phía trên điểm 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

a) Điểm - 3 nằm bên trái điểm 2.

b) Điểm - 2 nằm phía dưới điểm 1.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Tập hợp các số nguyên