Giải Bài 4 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Quan sát trục số:

 

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đếm số khoảng mà A cách O.

b) Tìm điểm nằm bên phải và điểm nằm bên trái.

Lời giải chi tiết

a) Khoảng cách từ điểm O đến điểm A: 2 đơn vị.

b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm 5 nằm bên phải và điểm \( - 5\) nằm bên trái.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Tập hợp các số nguyên


Hỏi bài