Bài 3. Phép cộng các số nguyên

Bình chọn:
4.6 trên 134 phiếu
Phép cộng các số nguyên

Lý thuyết Phép cộng các số nguyên Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 70 SGK Toán 6 Cánh Diều

Thống kê lợi nhuận hai tuần của một cửa hàng bán hoa quả như sau:.. Sau hai tuần kinh doanh, cửa hàng lãi hay lỗ và với số tiền bao nhiêu?

Xem lời giải

I. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động 1 trang 70 SGK Toán 6 Cánh Diều

Để phát triển tăng gia sản xuất, gia đình bạn Vinh đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội 3 triệu đồng, sau đó lại vay thêm 5 triệu đồng nữa. Mẹ bạn Vinh đã viết vào sổ tay như hình bên. a) Tổng số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh là bao nhiêu? b) Biểu thị “nợ 3” bởi số - 3 “nợ 5” bởi số - 5. Viết phép tính biểu thị tổng số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh bằng cách sử dụng số nguyên âm.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 71 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính:a) (- 28) + (- 82); b) x + y, biết x= - 81, y= - 16.

Xem lời giải

II. Phép cộng hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 3 trang 72 SGK Toán 6 Cánh Diều

Vào một ngày mùa đông ở Sa Pa, nhiệt độ tại Cổng Trời là -1 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ lúc đó tại chợ Sa Pa lại cao hơn 2 độ C so với nhiệt độ tại Cổng Trời. Viết pháp tính và tính nhiệt độ tại chợ Sa Pa lúc đó.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 73 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính : a) (- 28) + 82 ; b) 51 + (- 97)

Xem lời giải

III. Tính chất của phép cộng các số nguyên
Hoạt động 5 trang 73 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính và so sánh kết quả: a) (- 25) + 19 và 19 + (- 25) b) [(- 12) + 5] + (- 1) và (- 12) + [5 + (- 1)] c) (- 18) + 0 và – 18; d) (- 12) + 12 và 0.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 3 trang 73 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tính một cách hợp lí: a) 51 + (- 97) + 49; b) 65 + (- 42) + (-65).

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính: a) (- 48) + (- 67);b) (- 79) + (- 45).

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. a) Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương; b) Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm; c) Tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính:a) (- 2018) + 2018;b) 57 + (- 93);c) (- 38) + 46.

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Cho ví dụ về phép cộng của hai số nguyên khác dấu sao cho: a) Tổng của chúng là số nguyên dương; b) Tổng của chúng là số nguyên âm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính một cách hợp lí: a) 48 + (- 66) + (- 34);b) 2896 + (- 2021) + (- 2896).

Xem lời giải

Bài 6 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Nhiệt độ ở thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là -4 độ C, đến 10 giờ tăng thêm 6 độ C. Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 7 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Một cửa hàng kinh doanh có lợi nhuận như sau: tháng đầu tiên là – 10 000 000 đồng; tháng thứ 2 là 30 000 000 đồng. Tính lợi nhuận của cửa hàng sau hai tháng đó.

Xem lời giải

Bài 8 trang 75 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Để di chuyển giữa các tầng của toà nhà cao tầng, người ta thường sử dụng thang máy. Tầng có mặt sàn là mặt đất thường được gọi là tầng G, các tầng ở dưới mặt đất lần lượt từ trên xuống được gọi là B1, B2,...Người ta biểu thị vị trí tầng G là 0, tầng hầm B1 là - 1, tầng hầm B2 là – 2, ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 75 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Mỗi người khi ăn thì sẽ hấp thụ ca-lo và khi hoạt động thì sẽ tiêu hao ca-lo. Bạn Bình dùng phép cộng số nguyên để tính số ca-lo hằng ngày của mình bằng cách xem số ca-lo hấp thụ là số nguyên dương và số ca-lo tiêu hao là số nguyên âm. Em hãy giúp bạn Bình kiểm tra tổng số ca-lo còn lại sau khi ăn sáng và thực hiện các hoạt động (theo số liệu trong Hình 9).

Xem lời giải

Xem thêm