Giải Bài 2 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương;

b) Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm;

c) Tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và xác định tính đúng sai trong các phát biểu, nếu sai hãy giải thích tại sao.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai. Vì tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Phép cộng các số nguyên


Hỏi bài