Trả lời Hoạt động 3 trang 72 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Vào một ngày mùa đông ở Sa Pa, nhiệt độ tại Cổng Trời là \( - 1^\circ C\). Tuy nhiên, nhiệt độ lúc đó tại chợ Sa Pa lại cao hơn \(2^\circ C\) so với nhiệt độ tại Cổng Trời. Viết pháp tính và tính nhiệt độ tại chợ Sa Pa lúc đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt độ tại chợ Sa Pa = Nhiệt độ tại Cổng trời + 2

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ tại chợ Sa Pa cao hơn \(2^\circ C\) so với nhiệt độ tại Cổng Trời nên có nhiệt độ là \(\left( { - 1} \right) + 2\left( {^\circ C} \right)\).

 

Quan sát nhiệt kế, nhiệt độ tại Cổng Trời tại vị trí \( - 1\), nhiệt độ tại chợ Sa Pa cao hơn nên tăng lên 2 vạch là số 1. Vậy nhiệt độ tại chợ Sa Pa là \(1^\circ C\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Phép cộng các số nguyên