Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 71 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tính:

a) (- 28) + (- 82);

b) x + y, biết x= - 81, y= - 16.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng hai số nguyên âm:

Bước 1. Bỏ dấu “ – ” trước mỗi số.

Bước 2. Tính tổng của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1.

Bước 3. Thêm dấu “ – ” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tổng cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) (- 28) + (- 82) = - (28 + 82) = -110

b) x + y = (- 81) + (- 16) = - (81 + 16) = - 97

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Phép cộng các số nguyên