Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Lý thuyết Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản Toán 6 Cánh diều

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 17 SGK Toán 6 Cánh Diều

Bốn bạn Chi, Hằng, Trung, Dũng cùng chơi cờ cá ngựa. Chi đã gieo xúc xắc khi đến lượt của mình. Xác suất thực nghiệm để Chi gieo được mặt 1 chấm là bao nhiêu?

Xem lời giải

I. Xác suất thực nghiệm trong trò chơi tung đồng xu
Hoạt động trang 17 SGK Toán 6 Cánh Diều

Tung một đồng xu 8 lần liên tiếp, bạn Hòa có kết quả như sau: a) Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện mặt N và só lần xuất hiện mặt S sau 8 lần tung đồng xu b) Viết tỉ số xuất hiện mặt N và tổng số lần tung đồng xu c) Viết tỉ số xuất hiện mặt S và tổng số lần tung đồng xu.

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 1 trang 18 SGK Toán 6 Cánh Diều

Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là bao nhiêu?

Xem lời giải

II. Xác suất thực nghiệm trong trò chơi lấy vật từ trong hộp
Hoạt động 2 trang 18 SGK Toán 6 Cánh Diều

Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Yến lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Sau 10 lần lấy bóng liên tiếp, bạn Yến có kết quả thống kê như sau: a)Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện màu xanh, màu đỏ và màu vàng sau 10 lần lấy bóng. b)Viết tỉ số số lần xuất hiện màu xanh và tổng số lần lấy bóng. c)Viết tỉ số số lần xuất hiện màu xanh và tổng

Xem lời giải

Luyện tập vận dụng 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Minh lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Nếu bạn Minh lấy bóng 20 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu vàng thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: Tính xác suất thực nghiệm: a) Xuất hiện mặt N; b) Xuất hiện mặt S;

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Trả lời các câu hỏi sau: a) Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp; có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu? b) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp; có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu? c) Nếu tung một đồng xu 30 lần liên tiếp; có 14 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,..., 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ rút được và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: Tính xác suất thực nghiệm: a)Xuất hiện số 1; b ) Xuất hiện số 5; c)Xuất hiện số 10;

Xem lời giải

Bài 4 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp, bạn Cường có kết quả như sau: a) Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo. Xác suất thực nghiệm xuất hiện b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm. c) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

a) Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu? b) Nếu gieo một xúc xắc 14 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt 6 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm bằng bao nhiêu?

Xem lời giải