Trả lời Hoạt động 2 trang 18 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Yến lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Sau 10 lần lấy bóng liên tiếp, bạn Yến có kết quả thống kê như sau:

a)Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện màu xanh, màu đỏ và màu vàng sau 10 lần lấy bóng.

b)Viết tỉ số số lần xuất hiện màu xanh và tổng số lần lấy bóng.

c)Viết tỉ số số lần xuất hiện màu đỏ và tổng số lần lấy bóng.

d)Viết tỉ số số lần xuất hiện màu vàng và tổng số lần lấy bóng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Đếm số lần xuất hiện màu xanh, màu đỏ và màu vàng

* Tỉ số số lần xuất hiện màu X và tổng số lần lấy bóng= số lần xuất hiện màu X : tổng số lần lấy bóng.

Lời giải chi tiết

a)Số lần xuất hiện 3 màu trong 10 lần lấy bóng là: 

+Số lần xuất hiện màu xanh: 3 lần

+Số lần xuất hiện màu đỏ: 4 lần 

+Số lần xuất hiện màu vàng: 3 lần

b) Tỉ số của số lần xuất hiện quả bóng màu xanh là: \(\frac{3}{10}\)

c) Tỉ số của số lần xuất hiện quả bóng màu đỏ là: \(\frac{4}{10} = \frac{2}{5}\)

d) Tỉ số của số lần xuất hiện quả bóng màu vàng là: \(\frac{3}{10}\)


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu
 • Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

  Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Minh lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Nếu bạn Minh lấy bóng 20 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu vàng thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng bằng bao nhiêu?

 • Giải Bài 1 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: Tính xác suất thực nghiệm: a) Xuất hiện mặt N; b) Xuất hiện mặt S;

 • Giải Bài 2 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Trả lời các câu hỏi sau: a) Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp; có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu? b) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp; có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu? c) Nếu tung một đồng xu 30 lần liên tiếp; có 14 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

 • Giải Bài 3 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,..., 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ rút được và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: Tính xác suất thực nghiệm: a)Xuất hiện số 1; b ) Xuất hiện số 5; c)Xuất hiện số 10;

 • Giải Bài 4 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp, bạn Cường có kết quả như sau: a) Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo. Xác suất thực nghiệm xuất hiện b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm. c) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.